فراخوان سومین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی

فراخوان سومین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی

280  تعداد بازدید  |  شنبه 15 مهر ماه 1396  |   پرینت

موسسه سبزکاران بالان سومین دوره دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی را برگزار می کند .

فراخوان سومین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی


در مقدمه این فراخوان آمده است :

بنی آدم اعضاء یکدیگرند                            که در آفرینش به یک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار                         دگر عضوها را نماند قرار

 

 “سرمایه اجتماعی” مجموعه ای از نهادهای زیربنایی اجتماع نیست بلکه حلقه اتصال افراد در قالب نهادها، شبکه ها، تشکل های داوطلب و خمیر مایه تغییرات اساسی جامعه در دنیای نوین است. “سرمایه اجتماعی” به پـیوندها و ارتباطات میان افراد جامعه بعنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق اهداف جامعه می شود. “سرمایه اجتماعی” در اقتصاد هر کشـور با اعتـمادپذیری و روحیه همکاری میان نیروهای انسانی برای رسـیدن به اهـداف اقتـصادی جامعه نمایان می شود.  “سرمایه اجتماعی” در عرصه سیاسی، با مشارکت مردم و حمایت از دولت در صحنه های گوناگون سیاسی تعریف می شود که از مصادیق بارز موفقیت در توسعه سیاسی هر کشور است.  هرچه “سرمایه اجتماعی” در بخش های فرهنگی جامعه تقویت شود، توسعه فرهنگی نیز سرعت بیش تری می گیرد و از این رهـگذر، رفتار افراد جامعه و نحوه تعاملات آن ها قابل پیش بینی تر می شود.

برای مشاهده آیین نامه این جشنواره اینجا کلیک کنید.

دبیر جشنواره:  افشین میرزائی          

داوران:  کریم ملک مدنی، مهدی منعم، الوند رضازاده

گاهشمار جشنواره: آخرین مهلت ارسال آثار 20 آبان 1396

داوری: آذر ماه 1396

اختتامیه جشنواره و شروع نمایشگاه:   24 آذر 1396

جوایز:  به سه عکاس برتر بخش اصلی و 1 عکاس برتر بخش ویژه هر کدام 1 سکه بهار آزادی،  تندیس جشنواره و لوح تقدیر اعطاء خواهد شد.

نشانی دبیرخانه:  گیلان، رشت، بلوار شهید بهشتی، کوچه شهید طهماسبی، پلاک 4   تلفکس 33667633 013


وب سایت :    www.sabzkaran.com 
دبیرخانه سومین دوره دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی