در جستجوی راهی نو و قاب ناتمام در ۱۰ روز باعکاسان

در جستجوی راهی نو و قاب ناتمام در ۱۰ روز باعکاسان

297  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 23 آبان ماه 1397  |   پرینت

دو برنامه جدید به هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران افزوده شد.

در جستجوی راهی نو و قاب ناتمام در ۱۰ روز باعکاسان

 به گزارش روابط عمومی هفتمین همایش ۱۰ روز باعکاسان ایران، برنامه های "در جستجوی راهی نو" و "قاب ناتمام" دو برنامه جدید است که در هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان در بخش ویژه برگزار می شود.

بخش ویژه ی ۱۰ روز با عکاسان ایران از چهارمین دوره با برنامه "نگاه شخصی" شکل گرفته که در این دوره دو برنامه "در جستجوی راهی نو" و "قاب ناتمام" نیز به بخش ویژه اضافه شده است و مکمل برنامه در مسیر نگاه شخصی است.

عکاسان برای شرکت در برنامه "قاب ناتمام" و فعالان و دست اندرکاران در زمینه عکاسی برای شرکت در برنامه "در جستجوی راهی نو" می توانند تا اول آذرماه در سایت هفتمین همایش ۱۰روز با عکاسان ایران به نشانی http://10days.nips.org.ir  ثبت نام کنند. شورای هنری هر بخش پس از بررسی طرح های رسیده، طرح های پذیرفته شده برای ارائه در همایش را اعلام می کند.

 هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران از سوی انجمن عکاسان ایران ۱۴ تا ۲۳ آذرماه امسال در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

روابط عمومی هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران