سیزدهمین مراسم بزرگداشت مرتضی ممیز

سیزدهمین مراسم بزرگداشت مرتضی ممیز

282  تعداد بازدید  |  سه شنبه 29 آبان ماه 1397  |   پرینت

سیزدهمین مراسم بزرگداشت مرتضی ممیز با همکاری خانه هنرمندان ایران جمعه ۲ آذر ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.

سیزدهمین مراسم بزرگداشت مرتضی ممیز

سیزدهمین مراسم بزرگداشت مرتضی ممیز از سوی بنیاد ممیز با همکاری خانه هنرمندان ایران جمعه ۲ آذر ساعت ۱۷ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.