برنامه کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی

برنامه کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی

355  تعداد بازدید  |  پنجشنبه 15 آذر ماه 1397  |   پرینت

جدول برنامه های سالن شهناز هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان

برنامه کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی
⬅️ برنامه نشست های سالن شهناز نهایی شد.

🔴 فقط برنامه های کارگاه های آموزشی نیاز به ثبت نام و پرداخت هزینه دارند.
جهت ثبت نام به آدرس سایت ده روز مراجعه کنید:
www.10days.nips.org.ir