مراسم افتتاحیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان

مراسم افتتاحیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان

271  تعداد بازدید  |  پنجشنبه 15 آذر ماه 1397  |   پرینت

دیروز چهارشنبه مورخ ۱۴ آذرماه ساعت ۱۷ در خانه هنرمندان ایران با حضور اساتید برجسته، عکاسان و علاقه مندان برگزار شد.

مراسم افتتاحیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان

 

 

 

 

مراسم افتتاحیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران دیروز چهارشنبه مورخ ۱۴ آذرماه ساعت ۱۷ 
در خانه هنرمندان ایران با حضور اساتید برجسته، عکاسان و علاقه مندان برگزار شد. 
نمایشگاه آثار عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران در گالری پاییز با استقبال گرم علاقه مندان روبرو گشت.

روزهاى پنجشنبه ١٥ آذر، جمعه ١٦ آذر و یکشنبه ١٨ آذر داخل گالرى پاییز،
ورکشاپ هاى تخصصى عکاسی تبلیغاتی توسط انجمن عکاسان تبلیغاتى صنعتى ایران برگزار مى گردد. 
شرکت در این ورکشاپ ها براى عموم آزاد مى باشد.

همچنین روز پنجشنبه ١٥ آذر و سه شنبه ٢٠ آذر، دو نشست تخصصى توسط انجمن عکاسان تبلیغاتى و صنعتى ایران
در سالن شهناز برگزار مى شود. شرکت در این نشست ها براى عموم آزاد مى باشد.

و دو کارگاه آموزشى در روزهاى جمعه ١٦ آذر و دوشنبه ١٩ آذر توسط انجمن عکاسان تبلیغاتى و صنعتى ایران
در سالن شهناز برگزار مى شود. این کارگاه ها نیاز به ثبت نام و پرداخت هزینه دارد.