ورکشاپ با موضوع فشن و مدلینگ در عکاسى تبلیغات همراه با ادیت

ورکشاپ با موضوع فشن و مدلینگ در عکاسى تبلیغات همراه با ادیت

242  تعداد بازدید  |  شنبه 17 آذر ماه 1397  |   پرینت

روز پنجشنبه مورخ ١٥ آذرماه، در گالرى پاییز خانه هنرمندان ایران

ورکشاپ با موضوع فشن و مدلینگ در عکاسى تبلیغات همراه با ادیت

 

 

 

 

 

 

 

ورکشاپ با موضوع فشن و مدلینگ در عکاسى تبلیغات همراه با ادیت، توسط انجمن عکاسان تبلیغاتى صنعتى ایران ، با رسول امین زاده، روز پنجشنبه مورخ ١٥ آذرماه، در گالرى پاییز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.