کارگاه آموزشى

کارگاه آموزشى

245  تعداد بازدید  |  شنبه 17 آذر ماه 1397  |   پرینت

کارگاه آموزشى با موضوع تکنیک عکاسی تبلیغاتی اجسام رفلکتیو و خلق افکتهای ویژه عکاسی درواقعیت

کارگاه آموزشى

 

 

 

 

 

کارگاه آموزشى با موضوع تکنیک عکاسی تبلیغاتی اجسام رفلکتیو و خلق افکتهای ویژه عکاسی درواقعیت، توسط انجمن عکاسان تبلیغاتى صنعتى ایران ، با علیرضا رفایى، روز جمعه مورخ ١٦ آذرماه، در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.