ورکشاپ با موضوع استیل لایف

ورکشاپ با موضوع استیل لایف

239  تعداد بازدید  |  شنبه 17 آذر ماه 1397  |   پرینت

روز جمعه مورخ ١٦ آذرماه، در گالرى پاییز خانه هنرمندان

ورکشاپ با موضوع استیل لایف

 

 

 

 

ورکشاپ با موضوع استیل لایف، توسط انجمن عکاسان تبلیغاتى صنعتى ایران ، با مازیار خلیقى، روز جمعه مورخ ١٦ آذرماه، در گالرى پاییز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.