نشست با موضوع استراتژی فروش عکس

نشست با موضوع استراتژی فروش عکس

215  تعداد بازدید  |  شنبه 17 آذر ماه 1397  |   پرینت

روز پنجشنبه مورخ 15 آذرماه، در سالن شهناز خانه هنرمندان

نشست با موضوع استراتژی فروش عکس

 

 

 

 

 

نشست با موضوع استراتژی فروش عکس، توسط انجمن عکاسان تبلیغاتى صنعتى ایران ، با علیرضا اکرمی، روز پنجشنبه مورخ 15 آذرماه، در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.