ورکشاپ با موضوع عکاسی محصول لوازم خانگی

ورکشاپ با موضوع عکاسی محصول لوازم خانگی

396  تعداد بازدید  |  دوشنبه 19 آذر ماه 1397  |   پرینت

روز یکشنبه مورخ 18 آذرماه، در گالرى پاییز خانه هنرمندان ایران

ورکشاپ با موضوع عکاسی محصول لوازم خانگی

 

 

 

 

 

 

ورکشاپ با موضوع عکاسی محصول لوازم خانگی، توسط انجمن عکاسان تبلیغاتى صنعتى ایران ، با صالح گورابی، روز یکشنبه مورخ 18 آذرماه، در گالرى پاییز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.