پنجشنبه , ۷ اسفند ۱۳۹۹
صفحه اصلی / اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن

اساسنامه فعلی انجمن که در سال ۱۳۸۴ تصویب شده است.

 

 

بسم االله الرحمن الرحيم

فصل اول : كليات

 

ماده يك:

” انجمن عكاسان تبليغاتي و صنعتي و معماري ايران”، انجمني است فرهنگي، غير سياسي، غير تجاري و غير انتفاعي.

 

ماده دو- نام انجمن

نام انجمن عبارتست از (انجمن عكاسان تبليغاتي و صنعتي و معماري ايران) كه در اساسنامه به اختصار انجمن ناميده
مي شود.

ماده سه- محل انجمن

انجمن در تهران، خيابان انقلاب، بين چهارراه وليعصر(ع) و چهارراه كالج، خيابان خارك، پلاك ۶۱، تلفكس : ۶۶۷۲۴۸۵۷

 

ماده چهار- مدت فعاليت انجمن:

فعاليت انجمن از تاريخ تأسيس بمدت نامحدود است.

 

 

فصل دوم : اهداف، وظايف و فعاليت ها

 

ماده پنج- اهداف، وظايف و فعاليت ها

۱-۵- اعتلاي عكاسي تبليغاتي، صنعتي و معماري كشور.

۲-۵- دفاع از حقوق مادي و معنوي صنفي اعضا در چهارچوب اهداف انجمن.

۳-۵- كوشش در جهت ارتقاي آگاهي هاي جامعه نسبت به نقش، مسؤوليت و توانايي هاي عكاسي تبليغاتي و صنعتي و معماري.

۴-۵- تدوين نظامنامه حرفه اي وآيين نامه هاي تخصصي، تصويب تعرفه هاي تخصصي در چهارچوب فعاليت هاي انجمن.

۵-۵- انتشار كتابها و نشريه هاي مورد نياز.

۶-۵- گسترش روحيه تعاون، همكاري و همفكري بين عكاسان تبليغاتي و صنعتي و معماري كشور در دفاع از حقوق صنفي.

۷-۵- برسي علمي – عملي و كارشناسي وضعيت حرفه اي و آموزشي عكاسي تبليغاتي و صنعتي و معماري كشور و ارائه نتايج آن به ذيربط.

۸-۵- شناسايي توانايي ها و نيازمندي هاي متقابل عكاسان حرفه اي مرتبط با فعاليت انجمن و مراكز مختلف اجرايي، آموزشي، علمي و پژ ذيربط در كشور و تلاش براي بكارگيري مناسب دانش، تجربه و حاصل فعاليت ايشان در خدمت بيشتر جامعه.

۹-۵- افزايش دانش و اطلاعات تخصصي، فرهنگي و هنري اعضاء و آشنايي آنان با تازه ترين پيشرفت ها در حوزه عكاسي، ارتباطات و تبليغ طريق انتشارات و فعاليت هاي تخصصي علمي آموزشي، پژوهشي و هنري.

۱۰-۵- برقراري ارتباط با مراكز فرهنگي، هنري و تشكل هاي صنفي مشابه در داخل و خارج از كشور.

۱۱-۵- شناسايي استعدادها و تجليل از فعالان و پيشكسوتان عكاسي صنعتي و تبليغاتي كشور.

۱۲-۵- برگزاري همايش ها، نمايشگاهها، نشست ها، سمينارها و جشنواره هاي ملي و بين المللي تخصصي مربوطه در مختلف و شركت در آنها.

۱۳-۵- ايجاد بانكهاي اطلاعاتي و اطلاع رساني در حيطه فعاليتهاي مربوطه.

۱۴-۵- حمايت از پروژه هاي پژوهشي، انتشاراتي، تحقيقاتي، هنري و نمايشگاهي در حوزه فعاليت اعضاء. براي هرگونه فعاليت در موضوع اساسنامه بايستي مجوزهاي لازم را از مراجع ذيربط اخذ نمايند.

 

 

فصل سوم : عضويت

 

ماده شش- عضويت در انجمن بر ۲ نوع است:

الف- عضويت پيوسته: شامل عكاسان حرفه اي شاغل در عرصه تبليغات بازرگاني، صنعتي و معماري مي باشد.

ب- اعضاي افتخاري: شامل ساير هنرمندان، عكاسان و علاقمندان مي باشد كه خدمات برجسته اي به ارتقاي سطح عكاسي تبليغاتي و معماري كشور انجام داده اند.

تبصره ۱: كليه متقاضيان عضويت اعم از پيوسته يا افتخاري پس از ارائه و پذيرش تقاضا در هيأت فني و طرح و تصويب هيأت مديره به ع انجمن پذيرفته مي شوند.

تبصره ۲: هيأت مديره و دبيرخانه انجمن موظف است براي اعضايي كه به عضويت انجمن پذيرفته مي شوند كارت عضويت صادر نمايد.

 

ماده هفت- شرايط عضويت:

­1 داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

­2 متدين به يكي از اديان رسمي كشور.

­3 انطباق وضعيت متقاضي با تعاريف مندرج در ماده شش.

4 قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه.

5 پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده به طور مرتب.

6 نداشتن پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي مي باشد.

تبصره ۱: هر يك از اعضاء كه شرايط عضويت را از دست دهند از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شوند.

 

ماده هشت- شرايط تعليق و يا سلب عضويت اعضاء :

­1 آراء صادره از مراجع قضايي درباره محروميت از حقوق اجتماعي.

2 عدم پرداخت حق عضويت حداكثر ۲ سال.

­3 عدم رعايت مفاد اساسنامه.

4 بنا به تصويب مجمع عمومي.

 

فصل چهارم : اركان انجمن ماده

 

نه – اركان:

اركان انجمن عبارتست از : ۱- مدير عامل، ۲- جانشين، ۳- بازرسان، ۴- خزانه دار، ۵- دبير انجمن (منشي)

 

ماده ده- مجمع عمومي :

مجمع عمومي با شركت نصف به علاوه يك اعضاء در پايان هر سال مالي تشكيل مي شود.

تبصره : مبدأ سال مالي انجمن، تشكيل اولين مجمع عمومي و انتخاب مي باشد.

 

ماده يازده: مجمع عمومي بر دو نوع عادي و فوق العاده است.

الف- مجمع عمومي عادي: حداقل سالي يكبار از طريق دعوت هيأت مديره تشكيل ميشود.

ب- مجمع عمومي فوق العاده : در مواقع ضروري و با دعوت هيأت مديره و يا يك سوم اعضاي مجمع عمومي تشكيل مي شود.

تبصره ۱: هيأت مديره موظف است كه تشكيل مجمع عمومي و دستور جلسه را از طريق دعوتنامه و در صورت لزوم با درج آگهي در يكي از ر هاي كثيرالانتشار به اطلاع اعضاء برساند به طوري كه در هر حال از تاريخ دعوتنامه و يا درج آگهي تا تشكيل مجمع حداقل ۱۵ روز فاصله باشد.

تبصره ۲: در صورتي كه در دعوت نخست، مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۵ روز بعد تشكيل مي شود و با هر اعضاي حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت.

تبصره ۳: حضور اعضاء افتخاري در جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده بدون حق رأي بلامانع است.

تبصره ۴: جلسات مجمع فوق العاده با حضور اعضاء شركت كننده تشكيل مي شود كه رأي اكثريت نسبي حاضرين در جلسه معتبر مي باشد.

 

ماده دوازده- وظايف مجمع عمومي :

۱-۱۲- انتخاب اعضاء هيأت مديره، بازرسان و خزانه دار.

۲-۱۲- استماع گزارش هيأت مديره، بازرسان و خزانه دار.

۳-۱۲- تصويب يا اصلاح خط مشي و برنامه هاي كلي و سالانه انجمن در چهارچوب اساسنامه.

۴-۱۲- انتخاب، عزل و قبول استعفاي انفرادي يا اجماعي اعضاء هيأت مديره.

۵-۱۲- تغيير و اصلاح مفاد اساسنامه.

۶-۱۲- تصويب انحلال انجمن.

۷-۱۲- تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن.

۸-۱۲- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي.

 

ماده سيزده- هيأت مديره :

۱-۱۳- اعضاء هيأت مديره انجمن ۷ نفر هستند كه ۵ نفر به عنوان اعضاء اصلي و ۲ نفر عضو علي البدل مي باشند. اين اعضاء توسط مجمع عم از بين اعضاء به مدت ۲ سال انتخاب مي شوند. انتخاب مجدد اعضاء هيأت مديره براي دوره هاي بعد بلامانع است.

۲-۱۳- اعضاء هيأت مديره در اولين جلسه از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر مدير عامل انتخاب مي كنند. تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم هيأت مديره به تصويب اكثريت اعضاء هيأت مديره ميرسد.

۳-۱۳- اعضاء علي البدل در غياب اعضاء اصلي مي توانند به ترتيب تقدم آراء به عضويت هيأت مديره در آيند.

۴-۱۳- جلسات هيأت مديره با حضور ۳ نفر(كه يكي از آنان رئيس يا نايب رئيس مي باشد) رسميت يافته و مصوبات آن با تصويب اكثريت افراد مي باشد.

 

ماده چهارده- وظايف و اختيارات هيأت مديره :

۱-۱۴- هيأت مديره بعد از مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم گيري انجمن بوده و در كليه امور به استثناء مواردي كه جزو اختيارات عمومي مي باشد، در چهارچوب اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي، اتخاذ تصميم مي كند. اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:

۲-۱۴- قبول يا رد درخواست عضويت عكاسان بر اساس گزارش هيئت فني و با رعايت مفاد اساسنامه.

۳-۱۴- دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء از طريق حضور در مراجع حل اختلاف به نمايندگي از سوي انجمن.

۴-۱۴- پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلي و سالانه انجمن.

۵-۱۴- تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي لازم براي اداره انجمن.

۶-۱۴- تعيين مسؤولان هيئت ها و تصويب شرح وظايف و تشكيلات هيئت ها و زير مجموعه هاي اركان انجمن.

۷-۱۴- اجرا و پيگيري مصوبات مجمع عمومي.

۸-۱۴- اتخاذ مواضع انجمن و ابراز آن به نحو مقتضي.

۹-۱۴- تعيين مدير مسؤول و هيأت تحريريه نشريه يا نشريات انجمن.

۱۰-۱۴- تعيين صاحبان امضاهاي مجاز.

۱۱-۱۴- پيشنهاد حق عضويت اعضاء.

۱۲-۱۴- تأمين نيازهاي مالي و تداركاتي انجمن.

۱۳-۱۴- تعيين محل تجمعات و برگزاري نشست ها و سمينارها.

۱۴-۱۴- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.

۱۵-۱۴- برگزاري مجمع عمومي و فوق العاده.

۱۶-۱۴- تهيه گزارش عملكرد سالانه براي تقديم به مجمع عمومي

۱۷-۱۴- دريافت و بررسي پيشنهادات واصله.

۱۸-۱۴- تشكيل منظم جلسات هيأت مديره.

۱۹-۱۴- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع داخلي و خارجي.

۲۰-۱۴- تصويب استخدام كاركنان مورد نياز و تعيين ميزان حقوق و مزاياي ايشان.

 

ماده پانزده- وظايف و اختيارات رئيس هيأت مديره :

۱-۱۵- اداره جلسات هيأت مديره.

۲-۱۵- نظارت بر امور اداري، مالي و اجرايي انجمن.

۳-۱۵- هماهنگي با اعضاء هيأت مديره و نظارت برحسن اجراي تصميمات.

۴-۱۵- ارتباط و مكاتبه با مراكز علمي، اطلاع رساني، فرهنگي، صنعتي، تبليغاتي، بازرگاني و انتظامي كشور به منظور جلب همكاري و هميار در برنامه هاي انجمن.

۵-۱۵- امضاي كليه مكاتبات انجمن.

تبصره: در غياب رئيس، نايب رئيس وظايف وي را به عهده مي گيرد.

۶-۱۵- ابلاغ مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره به اركان انجمن و پيگيري و نظارت برحسن اجراي آنها.

۷-۱۵- ارائه گزارش سالانه فعاليت هاي اركان مختلف انجمن به مجمع عمومي.

۸-۱۵- صدور احكام منتخبين مجمع عمومي و هيأت مديره.

۹-۱۵- اعلام ديدگاهها و مواضع انجمن در زمينه هاي گوناگون.

۱۰-۱۵- انجام امور محوله از سوي هيأت مديره.

۱۱-۱۵- استخدام، عزل و نصب كارمندان اداري.

 

ماده شانزده- شرايط لغو عضويت در هيأت مديره :

در موارد ذيل عضويت افراد هيأت مديره لغو و اعضاي علي البدل با رعايت شرايط، جايگزين مي شوند.

1 استعفاي كتبي.

­2 چهار جلسه و يا شش جلسه متواتر غيبت غير موجه در جلسات هيأت مديره.

­3 در خواست حداقل ۱۰ تن از اعضاء و تصويب در مجمع (عادي و فوق العاده).

 

ماده هفده- بازرس :

خارج از اعضاء هيأت مديره مي باشد. مجمع عمومي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر به عنوان بازرس علي البدل به منظور بررسي، نظارت بر امور انجمن و هيأت مديره و گزارش به مجمع عمومي به مدت ۲ سال انتخاب مي كند.

 

ماده هيجده- وظايف بازرس :

۱-۱۸- نظارت بر عملكرد مالي، مصوبات و تشكيل جلسات.

۲-۱۸- ارائه گزارش نهايي به مجمع عمومي.

تبصره ۱: بازرس حق مداخله مستقيم در مسايل اجرايي انجمن را ندارد.

تبصره ۲: بازرس بدون حق رأي مي توانند در جلسات هيأت مديره شركت نمايد.

 

ماده نوزده- خزانه دار :

۱-۱۹- مجمع عمومي يكنفر را به عنوان خزانه دار به مدت ۲ سال انتخاب مي كند كه مسؤوليت امور مالي، ثبت در آمدها وهزينه ها در دفاتر ق ارائه صورت حساب ها و تراز ماليمجمع را به عهده دارد.

۲-۱۹- اسناد و اوراق بهادار، افتتاح حساب جاري و معاملات بانكي و هرگونه اسناد و نوشته هايي كه متضمن هر نوع تعهد مالي باشد با امضاي يا نايب رئيس و خزانه دار معتبر خواهد بود.

۳-۱۹- كليه هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيلان آن در پايان سال مالي به مجمع عمومي ارائه دهد.

 

ماده بيست- وظايف مدير عامل :

۱-۲۰- تهيه، ثبت و نگهداري صورت جلسه ها و سوابق اعضا و مكاتبات انجمن، انجام نامه نگاريهاي اداري و ارسال گزارش ها، دعوت نامه ها، جلسه ها و اخبار مربوطه براي رسانه ها و تشكيل جلسات هيأت مديره و مجمع.

۲-۲۰- پيگيري مصوبات و انجام امور محوله از سوي هيأت مديره.

۳-۲۰- جمع آوري اطلاعات، تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت هاي مجمع.

۴-۲۰- تمهيد مقدمات تشكيل جلسات مجمع و هيأت مديره.

 

ماده بيست و يك – هيئت هاي فني :

هيأت هاي فني انجمن كه به منظور تحقق اهداف انجمن در زمينه هاي مختلف و زير نظر هيأت مديره فعاليت مي كنند عبارتند از:

1 هيأت ارزش يابي.

2 هيأت ارتباطات، تبليغات انتشارات و اطلاع رساني

­3 هيأت تشكيلات، پشتيباني، مالي و خزانه داري.

4 هيئأت طرح و برنامه آموزشي تحقيقات و بين الملل.

 

تبصره ۱: در صورت لزوم هيأت هاي فني ديگري با تصويب هيأت مديره تشكيل مي شود.

تبصره ۲: شرح وظايف و برنامه هاي هيأت هاي فني به تصويب هيأت مديره مي رسد.

تبصره ۳: مسؤولين هيأت هاي فني در اولين جلسه هيأت مديره از ميان اعضاء انجمن انتخاب مي شوند.

 

فصل پنجم : مسايل مالي

 

ماده بيست و دو – بودجه و درآمد مجمع :

بودجه انجمن از طريق دريافت حق عضويت، قبول هدايا و كمك و درآمد حاصل از فعاليت هاي انجمن و مؤسسه -هاي وابسته تأمين مي گردد.

 

ماده بيست وسه – انحلال : تصميم انحلال انجمن بنا به تصويب حداقل نصف به علاوه يك اعضاء مجمع عمومي اتخاذ مي گردد كه در اين صورت هيأت تصفيه اي توسط

عمومي معيين مي شود. بعد از انحلال دارايي انجمن به نهاد دولتي يا غير دولتي واگذار مي شود

 

هيأت مؤسس عبارتند از: علي رئيس شقاقي – محمد خادميان طرقي – يداالله ولي زاده پس از برگزاري مجمع به عنوان عضو مجمع عمومي فعالیت خواهند نمود.

 

ماده بيست و چهار:

اين اساسنامه در ۵ فصل و ۲۴ ماده توسط هيأت مؤسس در تاريخ ……………………. به تصويب رسيد.