صفحه اصلی / اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن

اساسنامه فعلی انجمن که در سال ۱۳۸۴ تصویب شده است.

 

 

بسم االله الرحمن الرحیم

فصل اول : کلیات

 

ماده یک:

” انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی و معماری ایران”، انجمنی است فرهنگی، غیر سیاسی، غیر تجاری و غیر انتفاعی.

 

ماده دو- نام انجمن

نام انجمن عبارتست از (انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی و معماری ایران) که در اساسنامه به اختصار انجمن نامیده
می شود.

ماده سه- محل انجمن

انجمن در تهران، خیابان انقلاب، بین چهارراه ولیعصر(ع) و چهارراه کالج، خیابان خارک، پلاک ۶۱، تلفکس : ۶۶۷۲۴۸۵۷

 

ماده چهار- مدت فعالیت انجمن:

فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس بمدت نامحدود است.

 

 

فصل دوم : اهداف، وظایف و فعالیت ها

 

ماده پنج- اهداف، وظایف و فعالیت ها

۱-۵- اعتلای عکاسی تبلیغاتی، صنعتی و معماری کشور.

۲-۵- دفاع از حقوق مادی و معنوی صنفی اعضا در چهارچوب اهداف انجمن.

۳-۵- کوشش در جهت ارتقای آگاهی های جامعه نسبت به نقش، مسؤولیت و توانایی های عکاسی تبلیغاتی و صنعتی و معماری.

۴-۵- تدوین نظامنامه حرفه ای وآیین نامه های تخصصی، تصویب تعرفه های تخصصی در چهارچوب فعالیت های انجمن.

۵-۵- انتشار کتابها و نشریه های مورد نیاز.

۶-۵- گسترش روحیه تعاون، همکاری و همفکری بین عکاسان تبلیغاتی و صنعتی و معماری کشور در دفاع از حقوق صنفی.

۷-۵- برسی علمی – عملی و کارشناسی وضعیت حرفه ای و آموزشی عکاسی تبلیغاتی و صنعتی و معماری کشور و ارائه نتایج آن به ذیربط.

۸-۵- شناسایی توانایی ها و نیازمندی های متقابل عکاسان حرفه ای مرتبط با فعالیت انجمن و مراکز مختلف اجرایی، آموزشی، علمی و پژ ذیربط در کشور و تلاش برای بکارگیری مناسب دانش، تجربه و حاصل فعالیت ایشان در خدمت بیشتر جامعه.

۹-۵- افزایش دانش و اطلاعات تخصصی، فرهنگی و هنری اعضاء و آشنایی آنان با تازه ترین پیشرفت ها در حوزه عکاسی، ارتباطات و تبلیغ طریق انتشارات و فعالیت های تخصصی علمی آموزشی، پژوهشی و هنری.

۱۰-۵- برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی، هنری و تشکل های صنفی مشابه در داخل و خارج از کشور.

۱۱-۵- شناسایی استعدادها و تجلیل از فعالان و پیشکسوتان عکاسی صنعتی و تبلیغاتی کشور.

۱۲-۵- برگزاری همایش ها، نمایشگاهها، نشست ها، سمینارها و جشنواره های ملی و بین المللی تخصصی مربوطه در مختلف و شرکت در آنها.

۱۳-۵- ایجاد بانکهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی در حیطه فعالیتهای مربوطه.

۱۴-۵- حمایت از پروژه های پژوهشی، انتشاراتی، تحقیقاتی، هنری و نمایشگاهی در حوزه فعالیت اعضاء. برای هرگونه فعالیت در موضوع اساسنامه بایستی مجوزهای لازم را از مراجع ذیربط اخذ نمایند.

 

 

فصل سوم : عضویت

 

ماده شش- عضویت در انجمن بر ۲ نوع است:

الف- عضویت پیوسته: شامل عکاسان حرفه ای شاغل در عرصه تبلیغات بازرگانی، صنعتی و معماری می باشد.

ب- اعضای افتخاری: شامل سایر هنرمندان، عکاسان و علاقمندان می باشد که خدمات برجسته ای به ارتقای سطح عکاسی تبلیغاتی و معماری کشور انجام داده اند.

تبصره ۱: کلیه متقاضیان عضویت اعم از پیوسته یا افتخاری پس از ارائه و پذیرش تقاضا در هیأت فنی و طرح و تصویب هیأت مدیره به ع انجمن پذیرفته می شوند.

تبصره ۲: هیأت مدیره و دبیرخانه انجمن موظف است برای اعضایی که به عضویت انجمن پذیرفته می شوند کارت عضویت صادر نماید.

 

ماده هفت- شرایط عضویت:

­1 داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

­2 متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

­3 انطباق وضعیت متقاضی با تعاریف مندرج در ماده شش.

4 قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه.

5 پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب.

6 نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد.

تبصره ۱: هر یک از اعضاء که شرایط عضویت را از دست دهند از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شوند.

 

ماده هشت- شرایط تعلیق و یا سلب عضویت اعضاء :

­1 آراء صادره از مراجع قضایی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی.

2 عدم پرداخت حق عضویت حداکثر ۲ سال.

­3 عدم رعایت مفاد اساسنامه.

4 بنا به تصویب مجمع عمومی.

 

فصل چهارم : ارکان انجمن ماده

 

نه – ارکان:

ارکان انجمن عبارتست از : ۱- مدیر عامل، ۲- جانشین، ۳- بازرسان، ۴- خزانه دار، ۵- دبیر انجمن (منشی)

 

ماده ده- مجمع عمومی :

مجمع عمومی با شرکت نصف به علاوه یک اعضاء در پایان هر سال مالی تشکیل می شود.

تبصره : مبدأ سال مالی انجمن، تشکیل اولین مجمع عمومی و انتخاب می باشد.

 

ماده یازده: مجمع عمومی بر دو نوع عادی و فوق العاده است.

الف- مجمع عمومی عادی: حداقل سالی یکبار از طریق دعوت هیأت مدیره تشکیل میشود.

ب- مجمع عمومی فوق العاده : در مواقع ضروری و با دعوت هیأت مدیره و یا یک سوم اعضای مجمع عمومی تشکیل می شود.

تبصره ۱: هیأت مدیره موظف است که تشکیل مجمع عمومی و دستور جلسه را از طریق دعوتنامه و در صورت لزوم با درج آگهی در یکی از ر های کثیرالانتشار به اطلاع اعضاء برساند به طوری که در هر حال از تاریخ دعوتنامه و یا درج آگهی تا تشکیل مجمع حداقل ۱۵ روز فاصله باشد.

تبصره ۲: در صورتی که در دعوت نخست، مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۵ روز بعد تشکیل می شود و با هر اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۳: حضور اعضاء افتخاری در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدون حق رأی بلامانع است.

تبصره ۴: جلسات مجمع فوق العاده با حضور اعضاء شرکت کننده تشکیل می شود که رأی اکثریت نسبی حاضرین در جلسه معتبر می باشد.

 

ماده دوازده- وظایف مجمع عمومی :

۱-۱۲- انتخاب اعضاء هیأت مدیره، بازرسان و خزانه دار.

۲-۱۲- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرسان و خزانه دار.

۳-۱۲- تصویب یا اصلاح خط مشی و برنامه های کلی و سالانه انجمن در چهارچوب اساسنامه.

۴-۱۲- انتخاب، عزل و قبول استعفای انفرادی یا اجماعی اعضاء هیأت مدیره.

۵-۱۲- تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه.

۶-۱۲- تصویب انحلال انجمن.

۷-۱۲- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن.

۸-۱۲- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی.

 

ماده سیزده- هیأت مدیره :

۱-۱۳- اعضاء هیأت مدیره انجمن ۷ نفر هستند که ۵ نفر به عنوان اعضاء اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشند. این اعضاء توسط مجمع عم از بین اعضاء به مدت ۲ سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعد بلامانع است.

۲-۱۳- اعضاء هیأت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر مدیر عامل انتخاب می کنند. تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیأت مدیره به تصویب اکثریت اعضاء هیأت مدیره میرسد.

۳-۱۳- اعضاء علی البدل در غیاب اعضاء اصلی می توانند به ترتیب تقدم آراء به عضویت هیأت مدیره در آیند.

۴-۱۳- جلسات هیأت مدیره با حضور ۳ نفر(که یکی از آنان رئیس یا نایب رئیس می باشد) رسمیت یافته و مصوبات آن با تصویب اکثریت افراد می باشد.

 

ماده چهارده- وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

۱-۱۴- هیأت مدیره بعد از مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری انجمن بوده و در کلیه امور به استثناء مواردی که جزو اختیارات عمومی می باشد، در چهارچوب اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی، اتخاذ تصمیم می کند. اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

۲-۱۴- قبول یا رد درخواست عضویت عکاسان بر اساس گزارش هیئت فنی و با رعایت مفاد اساسنامه.

۳-۱۴- دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء از طریق حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی انجمن.

۴-۱۴- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلی و سالانه انجمن.

۵-۱۴- تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی لازم برای اداره انجمن.

۶-۱۴- تعیین مسؤولان هیئت ها و تصویب شرح وظایف و تشکیلات هیئت ها و زیر مجموعه های ارکان انجمن.

۷-۱۴- اجرا و پیگیری مصوبات مجمع عمومی.

۸-۱۴- اتخاذ مواضع انجمن و ابراز آن به نحو مقتضی.

۹-۱۴- تعیین مدیر مسؤول و هیأت تحریریه نشریه یا نشریات انجمن.

۱۰-۱۴- تعیین صاحبان امضاهای مجاز.

۱۱-۱۴- پیشنهاد حق عضویت اعضاء.

۱۲-۱۴- تأمین نیازهای مالی و تدارکاتی انجمن.

۱۳-۱۴- تعیین محل تجمعات و برگزاری نشست ها و سمینارها.

۱۴-۱۴- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

۱۵-۱۴- برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده.

۱۶-۱۴- تهیه گزارش عملکرد سالانه برای تقدیم به مجمع عمومی

۱۷-۱۴- دریافت و بررسی پیشنهادات واصله.

۱۸-۱۴- تشکیل منظم جلسات هیأت مدیره.

۱۹-۱۴- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع داخلی و خارجی.

۲۰-۱۴- تصویب استخدام کارکنان مورد نیاز و تعیین میزان حقوق و مزایای ایشان.

 

ماده پانزده- وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره :

۱-۱۵- اداره جلسات هیأت مدیره.

۲-۱۵- نظارت بر امور اداری، مالی و اجرایی انجمن.

۳-۱۵- هماهنگی با اعضاء هیأت مدیره و نظارت برحسن اجرای تصمیمات.

۴-۱۵- ارتباط و مکاتبه با مراکز علمی، اطلاع رسانی، فرهنگی، صنعتی، تبلیغاتی، بازرگانی و انتظامی کشور به منظور جلب همکاری و همیار در برنامه های انجمن.

۵-۱۵- امضای کلیه مکاتبات انجمن.

تبصره: در غیاب رئیس، نایب رئیس وظایف وی را به عهده می گیرد.

۶-۱۵- ابلاغ مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره به ارکان انجمن و پیگیری و نظارت برحسن اجرای آنها.

۷-۱۵- ارائه گزارش سالانه فعالیت های ارکان مختلف انجمن به مجمع عمومی.

۸-۱۵- صدور احکام منتخبین مجمع عمومی و هیأت مدیره.

۹-۱۵- اعلام دیدگاهها و مواضع انجمن در زمینه های گوناگون.

۱۰-۱۵- انجام امور محوله از سوی هیأت مدیره.

۱۱-۱۵- استخدام، عزل و نصب کارمندان اداری.

 

ماده شانزده- شرایط لغو عضویت در هیأت مدیره :

در موارد ذیل عضویت افراد هیأت مدیره لغو و اعضای علی البدل با رعایت شرایط، جایگزین می شوند.

1 استعفای کتبی.

­2 چهار جلسه و یا شش جلسه متواتر غیبت غیر موجه در جلسات هیأت مدیره.

­3 در خواست حداقل ۱۰ تن از اعضاء و تصویب در مجمع (عادی و فوق العاده).

 

ماده هفده- بازرس :

خارج از اعضاء هیأت مدیره می باشد. مجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل به منظور بررسی، نظارت بر امور انجمن و هیأت مدیره و گزارش به مجمع عمومی به مدت ۲ سال انتخاب می کند.

 

ماده هیجده- وظایف بازرس :

۱-۱۸- نظارت بر عملکرد مالی، مصوبات و تشکیل جلسات.

۲-۱۸- ارائه گزارش نهایی به مجمع عمومی.

تبصره ۱: بازرس حق مداخله مستقیم در مسایل اجرایی انجمن را ندارد.

تبصره ۲: بازرس بدون حق رأی می توانند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

 

ماده نوزده- خزانه دار :

۱-۱۹- مجمع عمومی یکنفر را به عنوان خزانه دار به مدت ۲ سال انتخاب می کند که مسؤولیت امور مالی، ثبت در آمدها وهزینه ها در دفاتر ق ارائه صورت حساب ها و تراز مالیمجمع را به عهده دارد.

۲-۱۹- اسناد و اوراق بهادار، افتتاح حساب جاری و معاملات بانکی و هرگونه اسناد و نوشته هایی که متضمن هر نوع تعهد مالی باشد با امضای یا نایب رئیس و خزانه دار معتبر خواهد بود.

۳-۱۹- کلیه هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان سال مالی به مجمع عمومی ارائه دهد.

 

ماده بیست- وظایف مدیر عامل :

۱-۲۰- تهیه، ثبت و نگهداری صورت جلسه ها و سوابق اعضا و مکاتبات انجمن، انجام نامه نگاریهای اداری و ارسال گزارش ها، دعوت نامه ها، جلسه ها و اخبار مربوطه برای رسانه ها و تشکیل جلسات هیأت مدیره و مجمع.

۲-۲۰- پیگیری مصوبات و انجام امور محوله از سوی هیأت مدیره.

۳-۲۰- جمع آوری اطلاعات، تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت های مجمع.

۴-۲۰- تمهید مقدمات تشکیل جلسات مجمع و هیأت مدیره.

 

ماده بیست و یک – هیئت های فنی :

هیأت های فنی انجمن که به منظور تحقق اهداف انجمن در زمینه های مختلف و زیر نظر هیأت مدیره فعالیت می کنند عبارتند از:

1 هیأت ارزش یابی.

2 هیأت ارتباطات، تبلیغات انتشارات و اطلاع رسانی

­3 هیأت تشکیلات، پشتیبانی، مالی و خزانه داری.

4 هیئأت طرح و برنامه آموزشی تحقیقات و بین الملل.

 

تبصره ۱: در صورت لزوم هیأت های فنی دیگری با تصویب هیأت مدیره تشکیل می شود.

تبصره ۲: شرح وظایف و برنامه های هیأت های فنی به تصویب هیأت مدیره می رسد.

تبصره ۳: مسؤولین هیأت های فنی در اولین جلسه هیأت مدیره از میان اعضاء انجمن انتخاب می شوند.

 

فصل پنجم : مسایل مالی

 

ماده بیست و دو – بودجه و درآمد مجمع :

بودجه انجمن از طریق دریافت حق عضویت، قبول هدایا و کمک و درآمد حاصل از فعالیت های انجمن و مؤسسه -های وابسته تأمین می گردد.

 

ماده بیست وسه – انحلال : تصمیم انحلال انجمن بنا به تصویب حداقل نصف به علاوه یک اعضاء مجمع عمومی اتخاذ می گردد که در این صورت هیأت تصفیه ای توسط

عمومی معیین می شود. بعد از انحلال دارایی انجمن به نهاد دولتی یا غیر دولتی واگذار می شود

 

هیأت مؤسس عبارتند از: علی رئیس شقاقی – محمد خادمیان طرقی – یداالله ولی زاده پس از برگزاری مجمع به عنوان عضو مجمع عمومی فعالیت خواهند نمود.

 

ماده بیست و چهار:

این اساسنامه در ۵ فصل و ۲۴ ماده توسط هیأت مؤسس در تاریخ ……………………. به تصویب رسید.