پنجشنبه , ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
صفحه اصلی / اعضای انجمن

اعضای انجمن

اعضای انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران در مجمع عمومی سال ۱۳۹۸
رضا صوفی

رضا صوفی

آزاده ‌جعفری

آزاده ‌جعفری

سیدجعفر رستگارجم

سیدجعفر رستگارجم

سارا‌ عباسی

سارا‌ عباسی

ایمان سیوف‌جهرمی

ایمان سیوف‌جهرمی

بهنام منادی‌زاده

بهنام منادی‌زاده

مهدی ‌قربانی

مهدی ‌قربانی

شهرام جعفری

شهرام جعفری

محمدرضا تبریزیان‌پور

محمدرضا تبریزیان‌پور

حسین گلیا

حسین گلیا

میلاد ‌صائمی

میلاد ‌صائمی

وحید ‌سیف‌الهی

وحید ‌سیف‌الهی

محمدمهدی رحیمیان

محمدمهدی رحیمیان

فائزه احمدی زاده

فائزه احمدی زاده

بهناز نوری زینال

بهناز نوری زینال

کیمیا رهگذر

کیمیا رهگذر

حمیدرضا شیرمحمدی

حمیدرضا شیرمحمدی

علی رحیمی

علی رحیمی

افشین موافق

افشین موافق

فریبا شادیان‌پور

فریبا شادیان‌پور

مجید پناهی جو

مجید پناهی جو

زهرا‌ آبایی

زهرا‌ آبایی

صالح گورابی

صالح گورابی

ویلیام هاروتیونیان

ویلیام هاروتیونیان

مصطفی ‌غلام‌نژاد

مصطفی ‌غلام‌نژاد

محمد غفوری

محمد غفوری

سید‌معین ‌حسینی

سید‌معین ‌حسینی

محمد ذوالفقاری

محمد ذوالفقاری

علیرضا اکرمی

علیرضا اکرمی

بنیامین ‌صحافیان

بنیامین ‌صحافیان

نادر سماواتی

نادر سماواتی

حسن‌ علیمحمدزاده

حسن‌ علیمحمدزاده

محمدرضا لطف

محمدرضا لطف

الهه ‌اقبالی

الهه ‌اقبالی

امیرحسین ابوالفتح

امیرحسین ابوالفتح

لیلا حیدری‌فرد

لیلا حیدری‌فرد

علیرضا رفائی

علیرضا رفائی

مازیار ‌میرالی

مازیار ‌میرالی

آبتین فضائلی

آبتین فضائلی

امیرمحمد جوادی

امیرمحمد جوادی

فاطمه ‌هدا‌مرزدشتی

فاطمه ‌هدا‌مرزدشتی

سارا‌ غلامیانی

سارا‌ غلامیانی

مریم بنی‌اسدی

مریم بنی‌اسدی

صمد آریان

صمد آریان

پوریا سنماری

پوریا سنماری

محمد ابراهیم بیک تبریزی

محمد ابراهیم بیک تبریزی

الهه مقدم

الهه مقدم

سحر استوار

سحر استوار

محسن حاجتمند

محسن حاجتمند

امیر شیرازیان

امیر شیرازیان

محمد پرهام تقی‌اف

محمد پرهام تقی‌اف

مریم تحویل‌داری

مریم تحویل‌داری

یدالله ولی‌زاده

یدالله ولی‌زاده

ارشاد ‌ملکوتی

ارشاد ‌ملکوتی

بهرنگ لامعی

بهرنگ لامعی

حمیدرضا سبزه‌علی

حمیدرضا سبزه‌علی

علیرضا قطمیری

علیرضا قطمیری

الهام امامی

الهام امامی

ماهان سپهر

ماهان سپهر

افشین بختیار

افشین بختیار

امیرعلی ‌چیت‌ساز

امیرعلی ‌چیت‌ساز

محمدرضا خلعتبری

محمدرضا خلعتبری

حامد فضل‌اللهی

حامد فضل‌اللهی

محمد کرور

محمد کرور

نیما ناصری

نیما ناصری

سیروس میگلی

سیروس میگلی

پویا‌ طالبی‌اردستانی

پویا‌ طالبی‌اردستانی

حسن ‌نیشکری

حسن ‌نیشکری

حمید‌ عطایی‌منزه

حمید‌ عطایی‌منزه

علیرضا فانی

علیرضا فانی

نجمه ‌طلاقی

نجمه ‌طلاقی

هومن صدر

هومن صدر

مسعود صدرزاده احمدی

مسعود صدرزاده احمدی

صالحه‌ سلیمانی

صالحه‌ سلیمانی

آرش تقی‌پناه دارآباد

آرش تقی‌پناه دارآباد

الناز تعصب

الناز تعصب

سروش کیایی

سروش کیایی

مهدی طلاجوی

مهدی طلاجوی

محمدرضا زرین

محمدرضا زرین

حمیدرضا نورایی

حمیدرضا نورایی

محمد خادمیان طرقی

محمد خادمیان طرقی

عبدالرضا روشن‌بخش

عبدالرضا روشن‌بخش

مهدی تهرانچی

مهدی تهرانچی

امین ‌محمدی

امین ‌محمدی

پریسا نارنجی

پریسا نارنجی

میران‌ مباشری

میران‌ مباشری

جلال‌الدین موسوی سپهر

جلال‌الدین موسوی سپهر

محمد علی‌پور

محمد علی‌پور

ملیحه دهقان

ملیحه دهقان

حسین بهبودی

حسین بهبودی

شاهرخ شهابی

شاهرخ شهابی

احمد علیزاده

احمد علیزاده

محمد نظری

محمد نظری

سعید گرجی

امیر سعید گرجی

نامور عباسیان

نامور عباسیان

اصغر خاکپورنژاد خامنه

اصغر خاکپورنژاد خامنه

سعید شفیعی

سعید شفیعی

حسن کمالی

حسن کمالی

محمد ابراهیم صافی

محمد ابراهیم صافی

سلما ‌احمدی

سلما ‌احمدی

میلاد ‌حامدی

میلاد ‌حامدی

مرجان ‌نسیج

مرجان ‌نسیج

سیاوش جهان‌بین

سیاوش جهان‌بین

سیدمهدی (اشکان) یداللهی

سیدمهدی (اشکان) یداللهی

محمد خیاطی

محمد خیاطی

فریدون قیصری‌پور

فریدون قیصری‌پور

دنیا‌ محمدی

دنیا‌ محمدی

ناصر براهیمی

ناصر براهیمی

علیرضا ‌اسدی

علیرضا ‌اسدی

حمیدرضا صحاف

حمیدرضا صحاف

شهروز ‌یاراحمدی

شهروز ‌یاراحمدی

داریوش کیانی

داریوش کیانی

مونا‌ جواهری

مونا‌ جواهری

محمود عبدالحسینی

محمود عبدالحسینی

سعید محمودی ازناوه

سعید محمودی ازناوه

سپیده آگاه‌زمان

سپیده آگاه‌زمان

سید حامد آل‌علی

سید حامد آل‌علی

نیکتا ترک‌نژاد

نیکتا ترک‌نژاد

حمید اسکندری

حمید اسکندری

علی رئیس شقاقی

علی رئیس شقاقی

چنگیز جلایر

چنگیز جلایر

مازیار ‌خلیقی

مازیار ‌خلیقی

جاسم غضبانپور

جاسم غضبانپور

مهدی قنبرپور

مهدی قنبرپور

داود صادق‌سا

داود صادق‌سا

حمیده‌سادات ‌حسینی‌پور

حمیده‌سادات ‌حسینی‌پور

بابک برزویه

بابک برزویه

جواد‌ معینی‌فر

جواد‌ معینی‌فر

امیر عزیزی

امیر عزیزی

شهرراد‌ نصیری‌اصل

شهرراد‌ نصیری‌اصل

ارسام‌ تهرانی

ارسام‌ تهرانی

مرتضی‌ شریعتی‌تبار

مرتضی‌ شریعتی‌تبار

محمد خدادادی مترجم‌زاده

محمد خدادادی مترجم‌زاده

مصطفی ‌مُکاری

مصطفی ‌مُکاری

فرهود حقی

فرهود حقی

محمد رضایی‌زرگر

محمد رضایی‌زرگر

محبوبه ‌رمضانی

محبوبه ‌رمضانی

سیدمهدی ‌کاشی‌زاد

سیدمهدی ‌کاشی‌زاد

سمانه ‌علیپور

سمانه ‌علیپور

مسعود ‌رئوفی

مسعود ‌رئوفی

علی ماهی صفت

علی ماهی صفت

سیدسام ‌غضنفری

سیدسام ‌غضنفری

محمدحسن کاظمینی

محمدحسن کاظمینی

رامین مرعشی

رامین مرعشی

پژمان‌ کریمی‌طرقبه

پژمان‌ کریمی‌طرقبه

ارسلان ‌پورحلاجی

ارسلان ‌پورحلاجی

علی سلیمی خلیق

علی سلیمی خلیق

علی‌اصغر دانش‌پور

علی‌اصغر دانش‌پور

بابک ‌سلیمانی

بابک ‌سلیمانی

حسین آبروی بنیسی

حسین آبروی بنیسی

مجتبی‌ غلامی

مجتبی‌ غلامی

پدرام‌ صفرزاده

پدرام‌ صفرزاده

مرتضی نورمحمدی

مرتضی نورمحمدی

حامد فخاران

حامد فخاران

مجتبی آقایی

مجتبی آقایی

امیرحسین بی‌پروا

امیرحسین بی‌پروا

امین ‌نجاری‌فریز‌هندی

امین ‌نجاری‌فریز‌هندی

حامد‌ لوائیان

حامد‌ لوائیان

عباس براتی

عباس براتی

مژگان ‌قبله

مژگان ‌قبله