تجربیات حرفه ای

عکاسی و رسانه‎های ارتباط جمعی در دوران معاصر

عکاسی و رسانه‎های ارتباط جمعی در دوران معاصر

اثرگذاری عمیق رسانه‎های جمعی مدرن بر عکاسی، منجر به تضعیف خلاقیت و استقلال عکاسانی شده است که برای آن‌ها مشغول به‎کار بوده‎اند. این یک قضاوت ارزشی نیست (سوای دیدگاه عکاس) بلکه به رسمیت شناختن تغییری چشمگیر در نهاد قدرت است.

گزاره‌نویسی عکس

گزاره‌نویسی عکس

سعید فلاح‌فر: نوشتن استیتمنت، ضرورت اجتناب‌ناپذیر نیست.

عکس یادگاری و چالش‌های پیش رو

عکس یادگاری و چالش‌های پیش رو

نویسنده: سعید فلاح فر

دست نوشته های ناصر براهیمی 2 و ادبیات عکاسی1:مقاله ی از فرشید آذرنگ

دست نوشته های ناصر براهیمی 2 و ادبیات عکاسی1:مقاله ی از فرشید آذرنگ

به قسمت دوم دست نوشته های ناصر براهیمی و قسمت اول ادبیات عکاسی (مقاله ای از فرشید آذرنگ)

دست نوشته های ناصر براهیمی

دست نوشته های ناصر براهیمی

مباحثی از ناصر براهیمی در قالب سه بخش ... عکاسی حرفه ای ،دنیای عکاسی و یادداشتها...ترتیب انتشار: ماهیانه