هیاهوی مگا پیکسلها ------------- نویسنده: داریوش کیانی

هیاهوی مگا پیکسلها ------------- نویسنده: داریوش کیانی

322  تعداد بازدید  |  یکشنبه 18 بهمن ماه 1388  |   پرینت

هیاهوی مگا پیکسلها -------------            نویسنده: داریوش کیانی

شاید قیمت گران بک های دیجیتال سبب شده باشد تا برخی ازهمکارانی که تا به حال آن را تهیه نکرده اند، با دیده ای افسانه ایی به آن بنگرند وبرای این ابزار جایگاهی  فوق العاده متصور باشند.

اما من طی دوسال کار با بک دیجیتال وهمچنین گفت وشنود بادیگرعکاسانی که ازاین وسیله استفاده می کنند به نتایجی رسیده ام که تا اندازه ای با اذهان عمومی متفاوت است.
بی تردید اگر کسی روی دوربین خود بک دیجیتال نصب کند، می تواند عنوان نماید که امکانات بسیار قوی وبا کیفیتی دراختیار وی قرار دارد. اما در چگونگی ظهوراین کیفیت نکته بسیار
 ساده ای نهفته است که اغلب ازنظر دور می ماند.

شرکت های سازنده درمورد تکنولوژی برتر بک های دیجیتال، مطالب فراوانی را مطرح کرده اند و البته بدون دلایل علمی و آزمایشگاهی نمی توان هیچ یک از آنها را کتمان نمود اما درمیزان تمایزی که بین سیستم  “Digital Back”ها و "DSLR" ها قائل اند، میتوان تامل کرد.
نکته انحرافی ماجرا اینجاست که از بک های دیجیتال فقط می توان بر روی دوربین های مدیوم فرمت و لارج فرمت استفاده کرد. همه آگاه اند به اینکه لنزهای این دو دسته دوربین، غالبا بسیار مرغوبند و در نتیجه نوری که به واسطه ی آنها به صفحه ی حساس می رسد "
CCD" ها و "CMOS" ها را کمتر دچار خطا و نویز می کند در نتیجه جای این سوال باز می شود که آیا کیفیت حاصله بیشتر مدیون تکنولوژی پیشرفته بک دیجیتال است یا مدیون تکنولوژی 30 سال پیش کمپانی های لنزسازی است؟
آیا اگر جلوی بک های دیجیتال لنزی را قرار دهیم که برای دوربین قطع کوچک طراحی شده باشد آیا بازهم این تخم دو زرده را تحویل ما می دهند؟

یک کمپانی سازنده دوربین (Plaubel Peco Junior) سالها قبل از ظهور تکنولوژی دیجیتال،  تبدیل هایی برای بدنه( Large Format 6x9cm) خود ساخته بود که امکان نصب  بدنه های SLR را در پشت دوربین و استفاده از لنزهای مخصوص  Large Format و Medium Format را برای دوربینهای قطع کوچک فراهم می نمود. یعنی به جای اینکه در پشت دوربین بک فیلم نصب شود، دوربین SLR قرار می گیرفت و اکنون با ساخت تبدیلهای مکمل، امکان نصب بسیاری از بدنه های DSLR   را نیز فراهم کرده است.

در آزمایشی که با کمک استاد فرهود حقی دراستودیوی ایشان انجام دادیم، با استفاده ازاین ابزار لنز Macro Sironar – 210mm (مخصوص دوربین Large Format) را جلوی بدنه Canon – 5D  نصب کردیم و نتیجه باور نکردنی بود.نویز تصویر در مناطق تیره به شدت کاهش پیدا کرد و شارپنس رنگی وخطی به مقدار قابل توجهی افزایش یافت.یعنی با استفاده از ابزاری ارزان قیمت، کیفیت تصویرما تا یک قدمی خروجی بک دیجیتال ارتقاء پیدا کرد.
 این موضوع مرا متقاعد کرد که در مسیر ارتقاء کیفیت، هنور نقش لنز بسیار تعیین کننده تراز نقش مگا پیکسل های دهان پرکن است .


* مطلب فوق اولین بار در تاریخ 88/2/9 در وبلاگ تخصصی من در سایت عکاسی به آدرس www.kiani.akkasee.com درج شده است.
 


فرمت :  Digital Back, Phase One P20

لنز: 120mm/ Hasselblad
  تاریخ عکسبرداری: تابستان 87

                                                                                                           سفارش دهنده: شرکت زاگرس خودرو ( پروتون )