پنجشنبه , ۷ اسفند ۱۳۹۹
صفحه اصلی / تماس با انجمن

تماس با انجمن

در صورت نیاز جهت برقراری ارتباط می‌توانید با

ایمیل: info@iranaipa.com

و شماره همراه دبیرخانه انجمن:

09331183681

و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره انجمن

مجید پناهیجو                رئیس هیئت مدیره انجمن
حامد فضل اللهی            مدیر عامل انجمن
صالح گورابی                  دبیر انجمن
علیرضا رفايی                 عضو هیئت مدیره
سید مهدی کاشی زاد     عضو هیئت مدیره
سید سام غضنفری           بازرس

تماس بگیرید.