ثبت انجمن

به اطلاع اعضا محترم می رساند:
انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران با شماره 985 مورخ 1387/3/8  در اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان تهران ، (اداره ارشاد  مرکز و شرق تهران) به ثبت رسیده است.