پنجشنبه , ۷ اسفند ۱۳۹۹
صفحه اصلی / درباره انجمن

درباره انجمن

انجمن عکاسان تبليغاتی و صنعتی ايران ، انجمنی است  فرهنگی ،تخصصی، حرفه ايی، غير انتفاعی و غير سياسی و مرکب است از عکاسانی که در عرصه ی عکاسی تبليغاتی، صنعتی و معماری فعاليت دارند. اين انجمن به استناد بند 26 ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسيده است

اهداف و فعاليت های انجمن عکاسان تبليغاتی و صنعتی و معماری ايران:

1-اعتلای عکاسی صنعتی ، تبليغاتی و معماری کشور
2- دفاع از حقوق مادی و معنوی اعضاء در چهار چوب اهداف انجمن
3- کوشش در جهت ارتقاء آگاهی جامعه نسبت به نقش و توانايی های عکاسی تبليغاتی و صنعتی.
4- تدوين نظامنامه حرفه ای و آيين نامه های تخصصی
5-انتشار کتاب ها و نشريه های مورد نياز .
6- گسترش روحيه تعاون ، همکاری و همفکری بين عکاسان تبليغاتی و صنعتی کشور در دفاع از حقوق خويش
7- بررسی علمی- عملی و کارشناسی وضعيت حرفه ايی و آموزشی عکاسی تبليغاتی و صنعتی کشور و ارايه نتايج آن به مراجع ذيربط.
8- شناسايی توانايی هاو نياز مندی های متقابل عکاسان حرفه ايی مرتبط با فعاليت انجمن و مراکز مختلف اجرايی ، آموزشی ،علمی و پژوهشی ذيربط در کشور و تلاش برای بکارگيری مناسب دانش ، تجربه و حاصل فعاليت ايشان در خدمت بيشتر به جامعه .
9- افزايش دانش و اطلاعات تخصصی ، فرهنگی و هنری اعضاء و آشنايی آنان با تازه ترين پيشرفت ها در حوزه عکاسی، ارتباطا ت و تبليغات از طريق انتشارات و فعاليت های تخصصی علمی – آموزشی ، پژوهشی و هنری.
10-برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی ، هنری و تشکل های صنفی مشابه در داخل و خارج از کشور .
11-شناسايی استعداد ها و تجليل از فعالان و پيش کسوتان عکاسی صنعتی و تبليغاتی کشور .
12- برگزاری همايش ها ، نمايشگاه ها ، نشست ها ،سمينارها و جشنواره ها ی ملی و بين المللی تخصصی مربوطه در سطوح مختلف و شرکت در آنها .
13- ايجاد بانکهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی در حيطه فعاليت های مربوطه.
14- حمايت از پروژه های پژوهشی ، انتشاراتی ،تحقيقاتی ؛ هنری و نمايشگاهی در حوزه فعاليت اعضاء.
15-اجرای برنامه ها و فعاليت های مشترک در موضوع فعاليت های انجمن با سازمانهای مختلف