صفحه اصلی / درباره انجمن

درباره انجمن

انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران ، انجمنی است  فرهنگی ،تخصصی، حرفه ایی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی و مرکب است از عکاسانی که در عرصه ی عکاسی تبلیغاتی، صنعتی و معماری فعالیت دارند. این انجمن به استناد بند 26 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است

اهداف و فعالیت های انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی و معماری ایران:

1-اعتلای عکاسی صنعتی ، تبلیغاتی و معماری کشور
2- دفاع از حقوق مادی و معنوی اعضاء در چهار چوب اهداف انجمن
3- کوشش در جهت ارتقاء آگاهی جامعه نسبت به نقش و توانایی های عکاسی تبلیغاتی و صنعتی.
4- تدوین نظامنامه حرفه ای و آیین نامه های تخصصی
5-انتشار کتاب ها و نشریه های مورد نیاز .
6- گسترش روحیه تعاون ، همکاری و همفکری بین عکاسان تبلیغاتی و صنعتی کشور در دفاع از حقوق خویش
7- بررسی علمی- عملی و کارشناسی وضعیت حرفه ایی و آموزشی عکاسی تبلیغاتی و صنعتی کشور و ارایه نتایج آن به مراجع ذیربط.
8- شناسایی توانایی هاو نیاز مندی های متقابل عکاسان حرفه ایی مرتبط با فعالیت انجمن و مراکز مختلف اجرایی ، آموزشی ،علمی و پژوهشی ذیربط در کشور و تلاش برای بکارگیری مناسب دانش ، تجربه و حاصل فعالیت ایشان در خدمت بیشتر به جامعه .
9- افزایش دانش و اطلاعات تخصصی ، فرهنگی و هنری اعضاء و آشنایی آنان با تازه ترین پیشرفت ها در حوزه عکاسی، ارتباطا ت و تبلیغات از طریق انتشارات و فعالیت های تخصصی علمی – آموزشی ، پژوهشی و هنری.
10-برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی ، هنری و تشکل های صنفی مشابه در داخل و خارج از کشور .
11-شناسایی استعداد ها و تجلیل از فعالان و پیش کسوتان عکاسی صنعتی و تبلیغاتی کشور .
12- برگزاری همایش ها ، نمایشگاه ها ، نشست ها ،سمینارها و جشنواره ها ی ملی و بین المللی تخصصی مربوطه در سطوح مختلف و شرکت در آنها .
13- ایجاد بانکهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی در حیطه فعالیت های مربوطه.
14- حمایت از پروژه های پژوهشی ، انتشاراتی ،تحقیقاتی ؛ هنری و نمایشگاهی در حوزه فعالیت اعضاء.
15-اجرای برنامه ها و فعالیت های مشترک در موضوع فعالیت های انجمن با سازمانهای مختلف