سوابق کاری

سعید شفیعی

ایمیل: shafiee.saeid@gmail.com

محل سکونت: 7

تلفن محل کار: 02144763979

موبایل: 09123201432

وب سایت: کلیک کنید

سوابق کاری: کلیک کنید

-شرکت در نمایشگاههای عکس هنری و تخصصی متعدد. -اجرای دهها پروژه عکاسی از پروژهها ملی و خصوصی.