صفحه اصلی / تکمیل مدارک

تکمیل مدارک

به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن می‌رساند

به منظور انجام مراحل اولیه برگزاری مجمع عمومی موسس انجمن صنفی عکاسان صنعتی، تبلیغاتی و معماری، و لزوم ارسال لیست و مشخصات اعضا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم است کلیه اعضای محترم مدارک هویتی خود را از تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۰ لغایت  ۳۰ خرداد ۱۴۰۰، از طریق فرم مربوطه در سایت انجمن، بارگزاری کنند.

بدیهی‌ست مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۵ اساسنامه مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عدم ارسال مدارک در موعد مقرر، منجر به تعلیق عضویت شخص، می‌گردد.

آدرس
شهر
استان
کدپستی
تلفن را با کد شهر وارد نمایید

توضیحات

۱. هزینه عضویت در انجمن برای سال ۱۴۰۰ (مطابق اساس‌نامه) مبلغ ۴ میلیون ریال است که در موعد مقرر دریافت می‌گردد.

۲. اعضای محترم می‌توانند اساسنامه انجمن صنفی که مورد تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است را از اینجا دریافت کنند.

۳. مطابق تبصره ۱ و ۲ از ماده ۵ اساسنامه، عدم ارسال مدارک در موعد مقرر، منجر به تعلیق عضویت شخص می‌گردد.

۴. در ارسال اطلاعات و مدارک دقت بفرمایید، این فرم بعد از ارسال، قابل بازنگری و تصحیح نیست.