اعضای افتخاری
تاریخ خبر: 1390/03/08 نسخه چاپی | ارسال به دوستان


شماره عضویت   
  
     94-1-15500  
        
      فرهود حقی    94-1-15501
   مسعود زنده روح کرمانی


94-1-15502

 
 مسعود معصومی


94-1-15503

 محمدرضا نجیب


94-1-15504
   اکبر عالمی


94-1-15505
   علی قلمسیاه


94-1-15506
   مجتبی آقایی

94-1-15508
  رضانور بختیار


94-1-15511
   اسماعیل عباسی


94-1-15512
   افشین شاهرودی


94-1-15513
 

                                
 جاسم غضبانپور  


94-1-15514


فرزاد هاشمی


94-1-15515


شهاب الدین عادل
 
  IRANIAN ADVERTISING & INDASTRIAL PHOTOGRAPHERS ASSOCIATION تماما حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران است
  طراحی و پیاده سازی : نوفا