اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه

استعفا ریاست انجمن عکاسان صنعتی-تبلیغاتی

فراخوان عضویت در انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران

فراخوان عضویت در انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران

ثبت نام و عضوگیری دوره دوم سال 1397 انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران آغاز شد

ورکشاپ های تخصصى در هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران

ورکشاپ های تخصصى در هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران

انجمن عکاسان تبلیغاتى و صنعتى ایران برگزار میکند

افتتاحیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران

افتتاحیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران

چهارشنبه مورخ 14 آذرماه 1397، ساعت 17، خانه هنرمندان ایران

اسامی پذیرفته شدگان عضوگیری نیمه اول سال 1397 اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان عضوگیری نیمه اول سال 1397 اعلام شد

جلسه کمیته فنی انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران جهت عضوگیری نیمه اول سال 1397، روز شنبه مورخ 7 مهرماه، برگزار گردید.

فراخوان عضویت در انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران

فراخوان عضویت در انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران

ثبت نام و عضوگیری دوره اول سال 1397 انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران آغاز شد

اطلاعیه

اطلاعیه

درباره جشنواره ای با عنوان "عکس و فیلم های صنعتی"

اولین  قبلی  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  بعدی  آخرین