بررسی روند تعیین تکلیف اعضاء غیردائم

دومین جلسه هیئت مدیره / جلسه دوم، 20 خرداد 1398

450  تعداد بازدید  |  سه شنبه 21 خرداد ماه 1398  |   پرینت

دومین جلسه هیئت مدیره راس ساعت 17:30 در کافه «لوبیستروپاپ» با توضیح پیرامون نظر کارشناسی در مورد سایت انجمن آغاز گردید.

دومین جلسه هیئت مدیره  / جلسه دوم، 20 خرداد 1398
گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران
جلسه دوم، 20 خرداد 1398
دستور جلسه:
بررسی روند تعیین تکلیف اعضاء غیردائم
نتیجه کارشناسی پیرامون سایت انجمن
حاضران:
آقایان مجید پناهی‌جو، علیرضا رفائی، حامد فضل‌اللهی،
سیدمهدی کاشی‌زاد، صالح گورابی و سیدسام غضنفری

گزارش خلاصه جلسه:
  • دومین جلسه هیئت مدیره راس ساعت 17:30 در کافه «لوبیستروپاپ» با توضیح پیرامون نظر کارشناسی در مورد سایت انجمن آغاز گردید. در ادامه جلسه با توجه به اهمیت موضوع «تبدیل اعضاء موقت به دائم»، هیئت مدیره نتایج بررسی‌های خود پیرامون مسائل موجود را با یکدیگر در میان گذاشته و دراین رابطه به بحث و تبادل نظر پرداختند. بر این اساس مقرر گردید تا در روزهای آتی نیز حسب یک فراخوان از اعضای انجمن، نظرات آنان نیز به صورت حضوری توسط هیئت مدیره شنیده شود. این جلسه در ساعت 22:00 به پایان رسید.
  • مشروح تصمیمات این جلسه:
  • مقرر گردید در روزهای آتی و بر اساس فراخوان هیئت مدیره، هریک از اعضاء (اعم از دائم یا موقت) که تمایل دارند نظر خود پیرامون روند تبدیل عضویت اعضاء موقت به دائم را مطرح کنند، از طریق راه ارتباطی که بدین منظور در نظر گرفته شده، آمادگی خود را اعلام نمایند تا اطلاعات بعدی در اختیار ایشان قرارگیرد.
  • پس از ارائه گزارش کارشناسی آقای گورابی پیرامون سایت، قرار شد برای رفع اشکالات موجود بر اساس اولویت مسائل، مرحله به مرحله اقدامات لازم صورت گیرد.
  • گواهی عضویت آقای «بنیامین صحافیان» حسب درخواست پیشین، به ایشان تحویل داده شد.