اعضاء غیر دائم لطفا پس از بررسی کامل مدارک زیر را ارسال کنید تا تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ توجه این تاریخ ۲۱ روز قابل تمدید نمی باشد

روند. تبدیل عضویت غیر دائم به عضو دائم

604  تعداد بازدید  |  یکشنبه 6 مرداد ماه 1398  |   پرینت

روند. تبدیل عضویت غیر دائم به عضو دائم اعضاء غیر دائم لطفا پس از بررسی کامل مدارک زیر را ارسال کنیدتا تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ توجه این تاریخ ۲۱ روز قابل تمدید نمی باشد به دوستان و همکاران خود اطلاع بدهید و در باز نشر آن همکاری کنید سپاس روند. تبدیل عضویت غیر دائم به عضو دائم اعضاء غیر دائم لطفا پس از بررسی کامل مدارک زیر را ارسال کنیدتا تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ توجه این تاریخ ۲۱ روز قابل تمدید نمی باشد به دوستان و همکاران خود اطلاع بدهید و در باز نشر آن همکاری کنید سپاس

روند. تبدیل عضویت غیر دائم به عضو دائم
روند. تبدیل عضویت غیر دائم به عضو دائم

اعضاء غیر دائم لطفا پس از بررسی کامل مدارک زیر را ارسال کنیدتا تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ توجه این تاریخ ۲۱ روز قابل تمدید نمی باشد به دوستان و همکاران خود اطلاع بدهید و در باز نشر آن همکاری کنید سپاس
 

----------
مدارک لازم برای درخواست انتقال عضویت دائم (ارائه یکی از موارد سه‌گانه زیر الزامی است)پروژه‌های عکاسی: شرح خلاصه‌ای از پروژه‌های عکاسی که طی 3 سال گذشته انجام شده است. الف) ارسال رونوشت از قراردادهای عکاسی صنعتی، تبلیغاتی، معماری یا تاییدیه کارفرما (اختیاری)ب) گزارش تصویری ازپروژه‌هایی که طی 3 سال گذشته انجام شده استاسناد آموزشی-پژوهشی: شرح دروس و مطالبی که طی 3 سال اخیر در دانشگاه ها، مدارس، آموزشگاه ها یا مراکز فرهنگی به عنوان مدرس ارائه کرده‌اید (ارائه تاییدیه از دانشگاه ، مدرسه، آموزشگاه یا مرکز فرهنگی نام برده الزامیست)نمونه کار: در صورت فراهم نبودن هیچ کدام از موارد فوق، ارسال20فریم عکس (نمونه کار) برای بررسی مجدد در کارگروه گزینش.
تبصره 1 :متقاضیان باید از زمان اعلام این فراخوان طی 21 روز مدارک مورد نظر را ارسال نمایند.تبصره 2 :متقاضی می‌تواند مدارک لازم برای یک یا چند مورد از بندهای فوق را به صلاح دید خود ارئه دهد. لازم به ذکر است که ارائه حداقل یکی از بندها اجباری است.تبصره 3 :کارگروه گزینش توسط هیت مدیره و از میان اعضاء انجمن، تشکیل خواهد شد. تبصره 4 :ارسال نمونه کار باید در سایز 72 dpi با بیشترین وجه 1920 پیکسل باشد و به ایمیل انجمن به آدرس info@iranaipa.com و یا شماره تلگرام انجمن 09331183681 ارسال گردد.تبصره 5 :عنوان تمامی فایل‌های ارسالی باید به صورت روبرو تغییر یافته باشد: شماره عضویت متقاضی_ نام_ نام خانوادگی تبصره 6 :پیش‌فرض هیئت مدیره قبول صحت گزارش‌های دریافتی بر پایه راستگویی متفاضی است مگر این‌که خلاف آن به اثبات رسد. تبصره 7 : متقاضیانی که طی بازه زمانی اعلام شده نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام نکنند، عضویتشان ملغی گردیده و برای درخواست جدید عضویت، باید منتظر اعلام فراخوان جدید باشند.تبصره 8: در صورت پذیرش و ارتقا به عضویت دایم ، اعضاء پذیرفته شده ملزم به پرداخت حق عضویت سال 1398 هستند.———————انجمن عکاسان صنعتی تبلیغاتی ایرانIRANIAN ADVERTISING & INDUSTRIAL #PHOTOGRAPHERS ASSOCIATION www.iranaipa.cominfo@iranaipa.com@iranaipa #iranaipa تماس با دبیر خانه انجمن از طریق پیامک و تلگرام 09331183681