گزارش تصویری کارگاه فضاسازی استودیو با نورهای لوکی

گزارش تصویری کارگاه فضاسازی استودیو با نورهای لوکی

489  تعداد بازدید  |  پنجشنبه 16 آذر ماه 1396  |   پرینت

گزارش تصویری کارگاه فضاسازی استودیو با نورهای لوکی

نخستین کارگاه ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان صبح پنج شنبه ۱۶ آذر با عنوان فضاسازی استودیو با نورهای لوکی توسط یداله ولی زاده برگزار شد.