اطلاعیه صندوق اعتباری هنر

اطلاعیه صندوق اعتباری هنر در خصوص بیمه درمان تکمیلی سال 97

434  تعداد بازدید  |  شنبه 16 تیر ماه 1397  |   پرینت

در خصوص بیمه درمان تکمیلی سال 97

اطلاعیه صندوق اعتباری هنر در خصوص بیمه درمان تکمیلی سال 97
اعضای صندوق در سراسر کشور می‌توانند از روز سه شنبه 12 تیرماه (ساعت 10 صبح) تا پایان روز پنج شنبه 21 تیرماه به مدت 10 روز صرفا با مراجعه به پایگاه اینترنتی صندوق اعتباری هنر به نشانی  www.honarcredit.ir  نسبت به ثبت نام و بهره مندی از خدمات بیمه تکمیلی سال 98-97 اقدام کنند.
لازم به یادآوری است؛ ثبت نام بیمه تکمیلی در یک مرحله (بدون تمدید) انجام خواهد پذیرفت و ضروری است اعضاء محترم به اطلاعیه های صندوق و آئین نامه چگونگی استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی توجه نموده و در مهلت مقرر نسبت به انجام ثبت نام اقدام نمایند.