افتتاحیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران

افتتاحیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران

585  تعداد بازدید  |  سه شنبه 13 آذر ماه 1397  |   پرینت

چهارشنبه مورخ 14 آذرماه 1397، ساعت 17، خانه هنرمندان ایران

افتتاحیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران

افتتاحیه این دوره، چهارشنبه مورخ 14 آذرماه 1397، ساعت 17، در محل خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان ایرانشهر، برگزار می شود.