ورکشاپ های تخصصى در هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران

ورکشاپ های تخصصى در هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران

570  تعداد بازدید  |  پنجشنبه 15 آذر ماه 1397  |   پرینت

انجمن عکاسان تبلیغاتى و صنعتى ایران برگزار میکند

ورکشاپ های تخصصى در هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران
انجمن عکاسان تبلیغاتى و صنعتى ایران برگزار میکند:
ورکشاپ هاى تخصصى در هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران
خانه هنرمندان ایران، گالری پاییز
 
ورکشاپ ها نیازی به ثبت نام ندارند. شرکت برای عموم آزاد می باشد.