افتتاحیه نمایشگاه سالانه عکاسی تبلیغاتی مفهومی طعم عکس4

افتتاحیه نمایشگاه سالانه عکاسی تبلیغاتی مفهومی طعم عکس4

541  تعداد بازدید  |  دوشنبه 26 آذر ماه 1397  |   پرینت

آموزشگاه مرداد برگزار مى کند

افتتاحیه نمایشگاه سالانه عکاسی تبلیغاتی مفهومی طعم عکس4
آموزشگاه مرداد برگزار مى کند:
نمایشگاه سالانه عکاسى تبلیغاتى مفهومى طعم عکس ٤
با موضوع پسته
از ٢٥ الى ٣٠ آذرماه ١٣٩٧
خانه هنرمندان ایران
گالرى بهار و استاد نامى
افتتاحیه: ٢٥ آذرماه
ساعت: ١٧ الى ٢١