گزارش جلسه هیت مدیره

اولین جلسه هیت مدیره در سال 98

541  تعداد بازدید  |  شنبه 7 اردیبهشت ماه 1398  |   پرینت

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیت مدیره در آخرین جمعه اردیبهشت 98

اولین جلسه هیت مدیره در سال 98

جلسه هیئت مدیره انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران در تاریخ ششم اردیبهشت نود و هشت با حضور آقایان فرهود ، حقی، حسین بهبودی، مجید پناهی، ویلیام هاراتونیان و بازرس انجمن آقای نیما ناصری برگزار شد . در این جلسه مقرر شد که مجمع عمومی انجمن با هدف انتخاب هیئت مدیره جدید در روز جمعه به تاریخ 27 اردیبهشت در سالن امیرخانی خانه هنرمندان ایران واقع در تهران خیابان ایرانشهر ،خیابان بارفروشان تشکیل شود . لذا بدینوسیله از تمامی اعضای دائم و موقت انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران دعوت به عمل می آید تا در تاریخ مذکور در محل جلسه حضور به هم رسانند . لازم به ذکر است ساعت برگزاری جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد .