اطلاعیه

چهارمین دوره

چهارمین دوره "10 روز با عکاسان" کتاب "قربانیان جنگ 2" را رونمایی کرد

همراه با کیک تولد ده سالگی انجمن عکاسان ایران، چهارمین دوره "10 روز با عکاسان" کتاب "قربانیان جنگ 2" را رونمایی کرد

اولین  قبلی  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  بعدی  آخرین