صفحه اصلی / عضویت

عضویت

زمان ثبت درخواست عضویت برای دوره‌ی اول سال ۱۴۰۰ به اتمام رسیده است.

زمان ثبت نام دوره‌ی بعدی در سایت و اینستاگرام انجمن، اعلام خواهد شد.

نتیجه دوره‌ی اول ۱۴۰۰ نیز از طریق سایت انجمن، هفته آخر اردیبهشت و یا نیمه اول خرداد اعلام خواهد شد.