صفحه اصلی / اخبار انجمن / آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده اسفند ۱۳۹۸

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده اسفند ۱۳۹۸

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده – ۹ اسفند ۱۳۹۸

دعوت‌نامه مجمع عمومی اسفند ۹۸
دعوت‌نامه مجمع عمومی اسفند ۹۸

از اعضا محترم انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن، که راس ساعت ۹:۳۰صبح جمعه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۹ در خانه هنرمندان ایران، سالن شهناز، تشکیل می‌گردد؛ حضور به‌هم رسانند.لازم به ذکر است، تصمیمات متخذه در آن برای کلیه اعضا اعم از غایب و مخالف، نافذ و معتبر است.

دستور جلسه:
۱. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
۲. گزارش کمیته حقوقی درباره اساسنامه جدید
۳. تصویب اساسنامه جدید
۴. شور و مشورت برای اتخاذ تصمیم در ارتباط با مسائل حقوقی و قانونی انجمن


شرایط وکالت به غیر برای شرکت در مجمع عمومی فوق العاده

اگر فردی قادر به شرکت در جلسه مجمع نیست، می‌تواند به عضو دیگری وکالت دهد. برای این منظور کافیست متن وکالت‌نامه را پرینت نموده و پس از پر کردن به وکیل خود تحویل دهید تا ایشان به جای شما در مجمع عمومی فوق‌العاده حاضر شوند.

قابل ذکر است برای قبول وکالت ۲ شرط باید رعایت شود:

۱. وکیل باید عضو انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران باشد.

۲. هر عضو فقط می‌تواند وکالت ۲ عضو دیگر را قبول کند.

وکالت‌نامه

اینجانب: ………………………. فرزند: ………………… کدملی: ……………………… عضو انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران به شماره عضویت: ……………………….. به علت عدم توانایی حضور در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۹ انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران؛ به آقای / خانم: ……………………. عضو انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران به شماره عضویت: ……………….… اختیار و وکالت تام (بدون حق توکیل به غیر) تفویض می‌نمایم تا از طرف اینجانب در جلسه مجمع عمومی فوق العاده، حضور یافته و نسبت به کلیه موضوعات دستور جلسه مجمع، اتخاذ تصمیم نمایند.

تصمیمات و امضاء وکیل به منزله‌ی تصمیمات و امضاء اینجانب است.

تاریخ: امضاء:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.