صفحه اصلی / هیئت مدیره دوره اول

هیئت مدیره دوره اول

اعضاء‌ اصلى اولین هیئت مدیره انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران

اعضای اصلی:

مجتبى آقایى، فرهود حقى، بهنام منادى زاده، على رئیس شقاقى، ناصر براهیمی

اعضای علی البدل:

داریوش کیانى، حسین بهبودی

 

بازرس:

محمد مهدى رحیمیان

بازرس علی البدل:

محمد غفورى

خزانه دار:

محمود عبدالحسینى