صفحه اصلی / هیئت مدیره دوره دوم

هیئت مدیره دوره دوم

هیئت مدیره دور دوم انجمن (سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸):

اعضای اصلی:

آقای ید الله ولی زاده (رئیس)

خانم الهام امامی (نایب رئیس)

آقای علی رئیس شقاقی (سخنگو)

آقای فرهود حقی (عضو هیئت مدیره)

آقای ویلیام هاروتیونیان (دبیر)

 

اعضای علی‌البدل:

آقای حسین بهبودی، آقای فریدون قیصری پور

 

بازرس:

آقای محمد خادمیان طرقی

بازرس علی‌البدل:

آقای نیما ناصری

خزانه‌دار:

آقای محسن حاجتمند