آگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی سراسری عکاسان صنعتی، تبلیغاتی و معماری

| |

آگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی سراسری عکاسان صنعتی، تبلیغاتی و معماری

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره روزنامه :۲۲۳۶۳
تاریخ نشر : ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید