«ناودان‌ 1» نشریه داخلی انجمن صنفی سراسری عکاسان صنعتی، تبلیغاتی و معماری

|

شورای سردبیری: اولین هیئت مدیره انجمن
هیئت تحریریه: مجید پناهی‌جو، امید پورآذر، حامد فضل‌اللهی، سیدسام غضنفری، روزبه ملکی
مدیر هنری: محسن محسنیان
صفحه آرا: مهدی دیلمقانی
ایمیل نشریه: magazine@iranaipa.com

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید