«ناودان‌ 1» نشریه داخلی انجمن صنفی سراسری عکاسان صنعتی، تبلیغاتی و معماری

|

سر دبیر: سروش کیایی

شورای سیاست گذاری:مجید پناهی‌جو، حامد فضل اللهی، امید پورآذر، روزبه ملکی
هیئت تحریریه: مجید پناهی‌جو، امید پورآذر، وحید گودزپور، علیرضا اکرمی، امیر حسن پور، سیدمهدی خرمگاه، وحید دشتیاری، مصطفی عرفانی
مدیر هنری: محسن محسنیان
صفحه آرا: مهدی دیلمقانی
ایمیل نشریه: magazine@iranaipa.com

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید