امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی و جهاد دانشگاهی هنر

با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاد دانشگاهی هنر و انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران، تعاملات و همکاری های…

اساسنامه انجمن صنفی سراسری عکاسان صنعتی،تبلیغاتی و معماری

اساسنامه انجمن صنفی سراسری عکاسان صنعتی،تبلیغاتی و معماری جهت مطالعه تمام اعضا انجمن و همچنین تصویب آن در اولین مجمع…

لیست کاندیدهای انتخابات 1400- بر اساس حروف الفبا

معرفی، رزومه و اهداف کاندید های انتخابات 1400 انجمن صنفی سراسری عکاسان صنعتی، تبلیغاتی و معماری (لیست کاندید ها بر…

آگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی سراسری عکاسان صنعتی، تبلیغاتی و معماری

آگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی سراسری عکاسان صنعتی، تبلیغاتی و معماری روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانشماره روزنامه :۲۲۳۶۳تاریخ نشر :…